ZDHC İmzalayan Markalar Screened Chemistry Programında Birleşiyor

ZDHC Sıfır Atık programı, Levi Strauss & Co. ,NIKE Inc., H&M ve C&A’in Screened Chemistry uygulaması için aynı platformda birleştiklerini belirtiyor.

ZDHC İmzalayan Markalar Screened Chemistry Programında Birleşiyor

Tarih: 22 Kasım 2018

Rekabetçi avantajdan stratejik işbirliğine geçişin özünü kavrayarak, Screened Chemistry yaklaşımını benimsemiş olan ZDHC imzacı markaları, tek bir ortak yaklaşım ve platformu desteklemek için Screened Chemistry araçlarını paylaşma ve düzenleme konusunda anlaşmışlar ve Screened Chemistry programının gelecek geliştirmelerini ZDHC kuruluşuna aktarmayı kabul etmişlerdir. Bu gelişme, ZDHC’nin uzun vadede daha güvenli alternatifleri değerlendirme ve inovasyonu teşvik etme amacıyla daha iyi kimyayı destekleyen şeffaf bir süreç uygulaması stratejisini hızlandırmasını sağlayacaktır. 

Levi Strauss &Co., Nike Inc., H&M, ve C&A’in girişimleri birlikte başlatılmamış olmasına rağmen, uygulamada farklılıklar gösteren Screened Chemistry metodolojilerinin temel unsurları, hem yaklaşımlarında hem de nihai hedeflerinde oldukça benzerdir.

ZDHC, Screened Chemistry gelişim ve üretimdeki kapsamını daha ileriye taşımak için, ‘Zero Programme Task Team for Safer/Screened Chemistry’ adı altında, ZDHC programının mevcut öğelerini aynı platformda birleştirme çalışmalarına başlayan özel bir yol haritası oluşturdu.

Screened Chemistry programı, ZDHC MRSL (ZDHC Manufacturing Restricted Substance List) ile uyumlu hale getirilirken, zararlı kimyasalların ortadan kaldırılması işleminin; alternatiflerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve daha az zararlı olduklarından emin olunmasının, açık ve anlaşılır bir süreç gerektirdiğini kabul ederek daha ileri gitmeyi amaçlamaktadır. Bazı kimyasalların bertaraf edilmesi inovasyon gerektirdiği için, bu program paydaşlar arasında işbirliğini de gerektirmektedir. Bu girişimleri ZDHC Sıfır Atık Programı yol haritası içerisinde birleştirmek, önemli ölçüde daha geniş bir katılım sağlamakla birlikte, inovasyonu teşvik eden daha net bir iş modeli sunacaktır.

Şimdiye kadar yaptıkları çalışmaların bilinciyle, bu dört marka, yeni ‘ ZDHC Roadmap to Zero Programme Task Team’ in  çekirdek ekibini oluşturacak ve bu asli ve önemli girişimi sürdürmeye devam etmek için diğer markaları ve iş ortaklarını katılımcı olarak davet edecektir.


Paylaş

Popüler Haberler

  • Anasayfa
  • Haberler
  • ZDHC İmzalayan Markalar Screened Chemistry Programında Birleşiyor