Geri

KKDİK

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)

KKDİK

23.06.2017 tarihinde 30105 sayılı "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)" yayımlanarak 23 Aralık 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Ön-MBDF bildirimlerinin tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle kayıt dönemi başlamış bulunmaktadır. 31 Aralık 2023 tarihine kadar 1 ton ve üzerinde üretilen ve ithal edilen maddeler için kayıtların tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA Yönetmeliği) 11 Aralık 2013’ten itibaren yürürlüktedir. Setaş, Ön-MBDF ve SEA bildirimlerini tamamlamış olup, KKDİK kayıt çalışmalarını takvimine uygun şekilde devam ettirmekte ve KKDİK kapsamında çok sayıda madde için Lider Kayıtçı rolü üstlenmiş bulunmaktadır. Setaş, insan sağlığı ve çevre üzerinde en az etkiye sahip ürünler geliştirme amacına paralel olarak, mevzuat kapsamına giren ürün bileşenleri için süreci yakından takip etmekte ve sorumluluklarını yerine getirerek KKDİK ve SEA ile uyumlu ürünler sunmaktadır.