İK Politikası

Setaş, yetenekli insan gücünün global rekabet ortamında kalıcı üstünlük sağlayacağına inanır

Bu amaçla, takım çalışmasına inanan, müşteri odaklı davranışlarla yürüttüğü görev ve sorumluluklarda her zaman dürüst ve şeffaf olan, kendisini sürekli geliştiren, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üreten, cesur, tüm bunları geliştirirken çevre ve topluma karşı duyarlı hareket eden dinamik bir insan kaynakları yapısı hedeflemektedir.

İK Politikası

Adalet ve samimiyeti çalışanlarla ilişkilerinin temeline yerleştiren Setaş, tüm IK politikalarını “Doğru İşe Doğru İnsan“, “Performans ve Yetkinliklere Bağlı Ücretlendirme” , “Başarıya Bağlı Değerlendirme”, “Herkes İçin Eşit Fırsat“ ilkeleri üzerine kurmuştur.