Geri

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Çözüm ortağı olarak çalışanları ve paydaşları ile değer yaratan firmamız için bilgiyi korumak temel hedefimizdir.

Bilgi Güvenliğinin üç temel öğesi olan Gizlilik, Bütünlük ve Erişebilirlik ile ilgili güvenlik risklerini analiz eder, belirlenen riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek ya da ortadan kaldırmak için bilgi güvenliği risk yönetimini Setaş Kimya olarak tüm süreçlerimizde uygularız.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Setaş Kimya ;

Bilgi Güvenliğini kurumsal bir sorumluluk olarak ele alır, bilgi güvenliği yönetimi ve kontrolleri için gerekli kaynağı ayırır, yetki ve sorumlulukları belirler, periyodik olarak gözden geçirir ve tüm paydaşlarımızla birlikte farkındalık çalışmaları düzenleriz

  • Kritik süreçlerin sürekliliğini sağlayarak işlerimize ve paydaşlarımıza olan sorumluluklarımızı yerine getirmek için iş sürekliliğini planlar, geliştiririz. Bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek için sistem kurar ve önlemler alırız.
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini ISO 27001:2013 e göre yönetmeyi, İlgili mevzuatı takip etmeyi, uygulamayı sağlamak için prosedür ve talimatları hazırlamayı, muhtemel ihlalleri önlemek üzere gerekli tedbirleri almayı ve sürekli gelişim için çalışmayı taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikamız için lütfen Tıklayınız.

Bilgi Güvenliği Politikamız (Revizyon-1) için lütfen Tıklayınız.

​Sertifikamız için lütfen Tıklayınız.