• Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Politikamız

Müşteri odaklı ilkesini bilgi ve inovasyon ile destekleyip markasının ve iş ortaklarının rekabet gücünü artıran ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışan bir kimya firması olma felsefesi ile hareket eden Setaş, kendini ekonominin, toplumun ve çevrenin bir parçası olarak görüp;

  • Sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir toplum için ekolojik ve teknolojik çözümler üretmek için çalışmaktadır
  • Değer zinciri boyunca faaliyetlerinden kaynaklanan etkilerini Sürdürülebilirlik, Teknoloji ve Sinerji yaklaşımlarını baz alarak 3 kategoride değerlendirmektedir
  • 2016 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak sürdürülebilirlik önceliklerini ve hedeflerini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu bir şekilde geliştirmekte ve tüm değer zincirinde uygulamaktadır
  • Sürdürülebilirlik stratejisini ve buna bağlı olarak hedeflerini, kilit paydaşlar başta olmak üzere tüm paydaşları ile iş birliği ve iletişim içinde olarak belirlemekte ve aynı zamanda onlar için de değer yaratmayı hedeflemektedir
  • Ürün ve hizmetlerini; tekstil üreticileri, markalar, perakendeciler ve son kullanıcıların ekolojik ve performans kriterleri doğrultusunda ve ulusal ve uluslararası standartları karşılayabilecek şekilde tasarlamaktadır
  • Kimyasal yönetim sistemlerini sürekli geliştirerek ürünlerin çevre ve insan sağlığına etkilerinin en aza indirilmesini hedeflemektedir