• Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Politikamız

Müşteri odaklı ilkesini bilgi ve inovasyon ile destekleyip markasının ve iş ortaklarının rekabet gücünü artıran ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışan bir kimya firması olma felsefesi ile hareket eden Setaş, kendini ekonominin, toplumun ve çevrenin bir parçası olarak görüp;

  • Sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir toplum için ekolojik ve teknolojik çözümler üretmek için çalışmaktadır
  • Değer zinciri boyunca faaliyetlerinden kaynaklanan etkilerini Sürdürülebilirlik, Teknoloji ve Sinerji yaklaşımlarını baz alarak 3 kategoride değerlendirmektedir
  • 2016 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak sürdürülebilirlik önceliklerini ve hedeflerini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu bir şekilde geliştirmekte ve tüm değer zincirinde uygulamaktadır
  • Sürdürülebilirlik stratejisini ve buna bağlı olarak hedeflerini, kilit paydaşlar başta olmak üzere tüm paydaşları ile iş birliği ve iletişim içinde olarak belirlemekte ve aynı zamanda onlar için de değer yaratmayı hedeflemektedir
  • Ürün ve hizmetlerini; tekstil üreticileri, markalar, perakendeciler ve son kullanıcıların ekolojik ve performans kriterleri doğrultusunda ve ulusal ve uluslararası standartları karşılayabilecek şekilde tasarlamaktadır
  • Kimyasal yönetim sistemlerini sürekli geliştirerek ürünlerin çevre ve insan sağlığına etkilerinin en aza indirilmesini hedeflemektedir

​2003 yılından itibaren ETAD (The Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers) üyesi olan markaların ve üreticilerin ekolojik ve performans kriterleri doğrultusunda sürekli iyileştirme prensibi ile hareket eden Setaş, inovatif ürünler ile müşterilerine çözüm ortağı olurken, çevre ve insan sağlığına verilen zararı en aza indirecek şekilde gereken yatırımları yapmakta ve bu konulardaki ulusal ve uluslararası standartları takip edip uygulamaktadır. Endüstrinin karşılaştığı zorluklara uygulamacı bir yaklaşım getirmek amacıyla kurulan ve endüstrinin 2020 yılı itibariyle sıfır zararlı atık yönünde ilerlemesini sağlayan ZDHC’nin Sürdürülebilir Kimyasal Yönetimi hedeflerini tedarik zincirindeki tüm kimyasal yönetim sistemlerini sürekli iyileştirerek desteklemektedir.

Tekstil ve giyim tedarik zincirini etkileyen mevzuatlarla birlikte otoritelerin ve markaların kısıtlı kimyasal listelerine (RSL’ler) tam uyum gösterirler. REACH yönetmeliğinin Yüksek Önem Arz Eden Maddelerini (SVHC) ve Ek 17’sinde kısıtlanmış azo boyaları, Alkilfenol ve etoksilatları (AP/APEOs), Klorlu aromatik bileşikleri (AOX) ve kabul edilebilir limit değerlerin üzerinde formaldehit içermezler.

Setaş boyarmadde ve kimyasalları, ZDHC Gateway portalında tüm boyarmadde ürün listesi ile yer alan ilk boya tedarikçilerindendir. Kimyasalların ise ZDHC Gateway Kimyasal Uyumluluk Piramidi’ne seviye 1 ve seviye 3 olarak kayıtları GreenScreen Certified™ Standard for Textile Chemicals ve GOTS (Global Organic Textile Standard) belgesi ile yer almaya devam etmektedir.