• Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Politikamız

​2003 yılından itibaren ETAD (The Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers) üyesi olan markaların ve üreticilerin ekolojik ve performans kriterleri doğrultusunda sürekli iyileştirme prensibi ile hareket eden Setaş, inovatif ürünler ile müşterilerine çözüm ortağı olurken, çevre ve insan sağlığına verilen zararı en aza indirecek şekilde gereken yatırımları yapmakta ve bu konulardaki ulusal ve uluslararası standartları takip edip uygulamaktadır. Endüstrinin karşılaştığı zorluklara uygulamacı bir yaklaşım getirmek amacıyla kurulan ve endüstrinin 2020 yılı itibariyle sıfır zararlı atık yönünde ilerlemesini sağlayan ZDHC’nin Sürdürülebilir Kimyasal Yönetimi hedeflerini tedarik zincirindeki tüm kimyasal yönetim sistemlerini sürekli iyileştirerek desteklemektedir.

Çevre bilincinin çalışanlar arasında yaygınlaştırılması: Uygulamaya koyulan standartlar ve iç eğitimlerle çalışanlarda çevreye duyarlılık algısı artırılmaya çalışılmaktadır.

Türkiye’ deki çevre ile ilgili yasalar takip edilerek faaliyetlerde bu yasalara uygunluk sağlanmaktadır.

Ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk: 2000 yılında alınan ISO14001 belgesi içeriği doğrultusunda çevre yönetim sistemi oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

Üçlü Sorumluluk İlkelerinin desteklenmesi: Güvenlik, işçi sağlığı ve çevreyi koruma konusunda dünya kimya sanayiinin gönüllü eylem planı olan Üçlü Sorumluluk İlkeleri Setaş tarafından benimsenmiş olup bütün birimlerince desteklenmektedir.

Enerji tasarrufu uygulamalarının desteklenmesi: Üretim proseslerinde iyileştirmeler yapılarak daha az enerji ve kaynak kullanımı sağlanmaktadır. Ayrıca şirket çalışanlarının kullanılan kâğıttan yakılan elektriğe kadar bireysel bazda enerji tasarrufu yönetimine katkısı sağlanmaktadır.

Atık Yönetimi: Setaş üretiminden çıkan atıkların doğru şekilde bertaraf edilmesi için kendi arıtma tesisi ve içinde bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi’nin arıtma hizmetinden faydalanmaktadır.

Tekstilde Oeko-Tex 100 standartlarına uygun ürünlerin geliştirilmesi: Tekstil ürünlerinin ekolojik açıdan uygunluğunu sağlamak için üzerlerinde bulunan maddelere sınırlamalar getiren Eko-Tex standartları doğrultusunda Setaş ürünlerinde sınırlandırılmış hammaddeler kullanılmamakta veya sınırların dışına çıkılmamaktadır.

Setaş boyarmadde ve kimyasalları bluesign®, GOTS (Global Organic Textile Standard) ve Oeko-tex 100 standartlarının gerekliliklerine uygun üretilirler ve ZDHC MRSL’inde listelenen öncelikli kimyasal gruplarındaki kimyasalları belirlenen sınırların üstünde içermezler. 

Tekstil ve giyim tedarik zincirini etkileyen mevzuatlarla birlikte otoritelerin ve markaların kısıtlı kimyasal listelerine (RSL’ler) tam uyum gösterirler. REACH yönetmeliğinin Yüksek Önem Arz Eden Maddelerini (SVHC) ve Ek 17’sinde kısıtlanmış azo boyaları, Alkilfenol ve etoksilatları (AP/APEOs), Klorlu aromatik bileşikleri (AOX) ve kabul edilebilir limit değerlerin üzerinde formaldehit içermezler.

Setaş boyarmadde ve kimyasalları, ZDHC Gateway portalında tüm boyarmadde ürün listesi ile yer alan ilk boya tedarikçilerindendir. Kimyasalların ise ZDHC Gateway Kimyasal Uyumluluk Piramidi’ne seviye 1 ve seviye 3 olarak kayıtları GreenScreen Certified™ Standard for Textile Chemicals ve GOTS (Global Organic Textile Standard) belgesi ile yer almaya devam etmektedir.