• Servisler

Temel Araştırmalar Test Laboratuvarı

Temel Araştırmalar Test Laboratuvarı

Ekolojik ürün yönetim sürecini desteklemek, üretim ve satısın her asamasında uluslararası standart ve sartlara göre ürünlerini test ederek sevk etmek amacıyla Setas Temel Arastırma Test Laboratuvarı kurulmustur.

Arge Merkezi Temel Arastırma laboratuvarı dahilinde yürütülen deney ve testlerin tüm dünyada
geçerliliginin saglanması için ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliligi için Genel
Sartlar Standardı uygulamaya alınmıstır. Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından (TÜRKAK)
gerçeklestirilen denetimler neticesinde tekstil ve tekstil boyaları ve kimyasalları matrislerinde;

  • Azo boyarmaddeler
  • Formaldehit
  • Klorlu organik bilesikler
  • Klorlu fenoller
  • Poliaromatik hidrokarbonlar
  • Kinolin bilesikleri
  • Alkil fenol etoksilatlar

için ekolojik testleri gerçeklestirmedeki yetkinligi onaylanmıstır.
Gelecek faaliyet döneminde de ülkemizde T.C. Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı’nca yürürlüge alınan
Kimyasalların Kaydı, Degerlendirmesi, Izni ve Kısıtlanması (KKDIK) ve 2018 yılında Avrupa Kimyasallar
Ajansı (ECHA) tarafından uygulamaya geçilecek olan REACH yönetmeligi uyarınca, üretilen ve pazara
sunulan ürünlerin ekolojik niteliklerinin belirlenmesine dair yeni test ve metotlar ile akreditasyon
kapsamının genisletilmesi planlanmaktadır.
Atıksu üzerinden Zararlı Kimyasalların Sıfır Desarjı (ZDHC) Programı çerçevesinde belirlenen 11 öncelikli
zararlı kimyasalın testinde akredite olmak hedeflenmektedir.Analiz Listesi


Analiz listesi için tıklayınız.

​Test talep formu için tıklayınız.

Şikayet Çözümlendirilmesi Prosedürü için ​tıklayınız.

Şikayet Süreci için​ tıklayınız.


İletişim Formu