• Servisler

Temel Araştırmalar Test Laboratuvarı

Temel Araştırmalar Test Laboratuvarı

Ekolojik ürün yönetim sürecini desteklemek, üretim ve satışın her aşamasında uluslararası standart ve şartlara göre ürünlerini test ederek sevk etmek amacıyla Setaş Temel Araştırma Test Laboratuvarı kurulmuştur.

Arge Merkezi Temel Araştırma laboratuvarı dahilinde yürütülen deney ve testlerin tüm dünyada geçerliliğinin sağlanması için ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Sartlar Standardı uygulamaya alınmıştır. Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından (TÜRKAK) gerçekleştirilen denetimler neticesinde tekstil ve tekstil boyaları ve kimyasalları matrislerinde;

  • Azo boyarmaddeler
  • Formaldehit
  • Klorlu organik bileşikler
  • Klorlu fenoller
  • Poliaromatik hidrokarbonlar
  • Kinolin bileşikleri
  • Alkil fenol etoksilatlar

için ekolojik testleri gerçekleştirmedeki yetkinliği onaylanmıştır. Gelecek faaliyet döneminde de ülkemizde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürürlüğe alınan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDIK) ve 2018 yılında Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından uygulamaya geçilecek olan REACH yönetmeliği uyarınca, üretilen ve pazara sunulan ürünlerin ekolojik niteliklerinin belirlenmesine dair yeni test ve metotlar ile akreditasyon kapsamının genişletilmesi planlanmaktadır. Atıksu üzerinden Zararlı Kimyasalların Sıfır Desarjı (ZDHC) Programı çerçevesinde belirlenen 11 öncelikli zararlı kimyasalın testinde akredite olmak hedeflenmektedir.

Analiz listesi için Tıklayınız.

​Test talep formu için Tıklayınız.

Şikayet Çözümlendirilmesi Prosedürü için ​tıklayınız.

Şikayet Süreci için​ tıklayınız.