Geri

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Şirket olarak verimlilik arttırma isteğimizin yanında Çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı başlıca sorumluluğumuz olarak görüyor, operasyonlarımıza ilişkin risklerin periyodik olarak analiz edildiği önleyici tedbirlerin alındığı ve olası acil durumlara ilişkin eylem planlarının oluşturulduğu iş sağlığı ve iş güvenliği yönetimini benimsiyoruz.

Çalışma koşullarının sahip olduğu risklerin analiz edilerek en düşük seviyeye çekilmeye çalışılması Setaş Kimya’nın öncelikli amaçlarından biridir.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001:2007 standartı kapsamındaki ilk İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi 4 aralık 2017 tarihinde NQA firmasının belgelendirme denetimi sonrasında alınmıştır. Standart revizyonu ile birlikte 17 Nisan 2020 tarihinde ISO 45001:2018 standardı kapsamında NQA firmasi tarafından standart revizyon denetimi başarı ile tamamlanarak ISO45001:2018 ilk İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır.

ISO 45001:2018 Yönetim Standardı ile;

  • Gelişmiş risk yönetimi-potansiyel olayların ve kazaların tanımlanması ve gereken kontrollerin ve önlemlerin uygulanması ile çalışma ortamının iyileştirilmesi; çalışanlarımızın zihinsel, fiziksel ve bilişsel durumu üzerinde olumsuz etki yaratan & yaratabilecek koşullarının iyileştirilmesi; hastalık, yaralanma ve ölümle sonuçlanabilecek tüm faktörlere bağlı risklerin ve potansiyel kazaların önlenmesi
  • Kazalar ve hastalıklar nedeni ile meydana gelebilecek üretim durması/yavaşlaması sonucu oluşan cezaların/tazminatların önlenmesi

amaçlanmaktadır.

Tüm Yönetim Sistemleri uygulamalarında QDMS & D365 yazılım programı kullanılmaktadır.

Yönetim Sistemleri (Kalite&Çevre&İSG) Politikası

ISO 45001 Sertifikaları
Setaş Color Center
Setacoat​
Masterset