Geri

Üçlü Sorumluluk (Responsible Care)

Kimya Sanayii'nce üretilen ve kullanılan kimyasalların yönetiminin daha da geliştirilmesini sağlamak amacına yöneliktir.

Üçlü Sorumluluk, Kimya Sanayi tarafından tüm dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Teknik Emniyet konularında uygulanmakta olan bir taahhüt programıdır.

Üçlü Sorumluluk (Responsible Care)

Bu program, 1984'de Kana­da'da başlatılmış olup, 1989'da Avrupa'ya gelmiştir. Ülkemizde ise, 1993 yılından itibaren Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nin (TKSD) koordinasyonun­da uygula­maya konul­muştur.

Setaş Kimya Sanayi 1993 yılından itibaren bu oluşumun oluşmasında aktif rol alarak taahhütte bulunmuş ve tüm yönetim sistemleri paralelindeki çalışmalarını bu kapsamda değerlendirmiş ve uygulamaya geçirmiştir.

Küreselleşen ticari ve endüstriyel ilişkiler, özellikle kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma konularında belirli düzeylerde standartlaş­tırmalar­ı gerektir­mektedir. Gönüllü bir taahhüt progra­mı olan Üçlü Sorumluluk, Kimya Sektörü tarafından gittikçe yaygınlaşarak uygulanmaktadır.
Üçlü Sorumluluk programı, aşağı­daki altı adet Yönetim Kuralları (Codes) ile yürütülmesini içerir:
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Çevre Yönetim Sistemi
• Dağıtım
• İletişim-Toplumun Bilinçlendirilmesi-Acil Haller
• Proses Güvenliği
• Ürün Sorumluluğu

Üçlü sorumluluk uygulamasının 8 temel ilkesi:

Taahhüt: Kuruluşun üst yönetimi tarafından Üçlü Sorumluluk’un yol gösterici kurallarına uyulacağının imzalanarak taahhüt edilmesi.

Uygulama Kuralları ve Uygulama Kılavuzu: Kuruluşlara taahhütlerini yerine getirebilmeleri açısından yol gösterici uygulama kuralları ve uygulama kılavuzunun sağlanması.

Performans kriterleri: Ölçülmesi mümkün olan alanlarda sürekli iyileşmenin izlenebilmesi için performans kriterleri geliştirilmesi.

İletişim: Çevre-Sağlık-Güvenlik konularında kuruluş içi ve dışındaki ilgili taraflarla düzenli iletişim halinde olunması.

Bilgi Paylaşımı: Kuruluşların tecrübe, uygulama ve bilgi birikimlerini paylaşabilecekleri seminer, toplantı ve benzeri faaliyetler düzenlenmesi.

Logo: Ulusal programı tanımlayan ve Üçlü Sorumluluk kavramı ile uyumlu bir logo oluşturulması.

Katılım: Tüm kuruluşların Üçlü Sorumluluk taahhüt etmesi için yöntemler aranması.

Doğrulama: Üçlü Sorumluluk'un ölçülebilir bileşenlerinin yerinde gözlenmesi.