• Servisler

E-Eğitim

E-Eğitim

Setaş E-EĞİTİM Sistemi; Setaş’ın değişen ve gelişen koşullar için planlayıp hayata geçirdiği, çalışanlarının ve iş ortaklarının sürekli gelişimine katlı sağlamayı hedeflediği online olarak dünyanın her yerinden ulaşılabilen teknik eğitim modüllerinin bir bütünüdür. Bilgisayarın yanısıra Android ve iOS ile çalışan tüm cep telefonları ve tabletlerden de takip etmek mümkündür.

Setaş’ın 50 yılı aşkın sektör tecrübesi ve bilgi birikimini en efektif şekilde iş ortakları ile paylaşmasını sağlayacak, günümüz teknolojileri ile zenginleştirilmiş, fotoğraf ve anlatımlara ek olarak simülasyonlar ve videolar ile eğitimler eğlenceli ve akılda kalıcı hale getirilmiştir. 

İçeriğinde elyaftan ürün haline gelene kadar tüm standart proseslerinin ayrıntılarının yer aldığı gibi denim, dijital baskı, blue jeans, teknik ve askeri tekstiller gibi spesifik ürün ve prosesler için anahtar üretim noktalarına değinilmiştir. Farklı ürün grupları için istenilen testler, testlerin metodolojisi teorik ve pratik olarak açıklanarak, test sonucuna etki eden faktörler tüm yönleri ile ele alınmıştır. Yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunlar için çözüm önerileri ve pro-aktif önlemler için yönlendirmeler yapılmıştır. 

Son olarak tekstil tekniğin yanında moda ile iç içe olan bir sektör olduğu için her sezon için periyodik olarak yenilenen trend analizleri yapılarak farklı iş kollarının yönelimleri ile ilgili öngörüler paylaşılmaktadır. 

Setaş’ın diğer servislerini keşfedin