Geri

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) tüzüğü, kimyasalların kaydını, değerlendirilmesini, izin ve kısıtlamalarını öngören bir Avrupa Birliği (AB) mevzuatıdır.

Avrupa Birliğindeki, kimyasallar için düzenlenmiş olan eski yasal çerçevenin yerini alarak, 1 Haziran 2007 de yürürlüğe girmiştir. REACH, yılda 1 ton veya daha fazla miktarda AB’de üretilen veya AB’ye ithal edilen maddelere uygulanır. Kendi halindeki, bir karışım içindeki veya eşya içerisindeki, ithal edilen, üretilen, piyasaya sürülen veya halen piyasada kullanımı devam eden bütün maddeler REACH mevzuatı kapsamındadır.

REACH

REACH Kayıt Takvimi

Kimyasal maddeler REACH mevzuatı kapsamında iki gruba ayrılabilir. Her iki grubun REACH son kayıt tarihleri farklıdır.

Faz-içi maddeler (Mevcut maddeler): Faz-içi maddeler, i) AB mevcut ticari maddeler listesinde (EINECS) yer alan, ii) REACH mevzuatının yürürlüğe girmesinden önce üretilmiş ancak pazara sunulmamış, iii) Daha önce (Directive 67/EEC, Article 8(1)) polimer olarak pazara sunulmuş, ancak REACH kapsamında polimer şartlarını sağlamayan maddelerdir. 

Faz-içi maddelerin REACH kayıtları aşağıdaki takvime uygun olarak 31 Mayıs 2018 itibariyle tamamlanmıştır. ​

​Faz-içi maddeler için REACH kayıt takvimi

Faz-içi olmayan maddeler: Faz-içi maddeler tanımı kapsamında olmayan veya yeni maddelerdir. AB piyasasına sunulmadan kayıtlarının tamamlanması gerekmektedir. 

Mevcut durumda, 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, yılda 1 ton’dan yüksek miktarda AB pazarına sunulacak maddelerin, öncelikle REACH kapsamında kayıtlarının tamamlanmış olması gerekmektedir.

Bu konudaki otorite kuruluş olan European Chemicals Agency (ECHA) tarafından REACH kapsamında kaydı gerçekleşen maddelere ait dosyaların değerlendirilmesi devam etmektedir. ECHA kayıt dosyalarına ilişkin gerektiğinde ek bilgi ve güncelleme talep edebilmektedir.

Setaş ve REACH Mevzuatı

Setaş, Türkiye’de bulunan üç tesisi ile, tekstil boyaları ve yardımcı kimyasalları imalat sanayiinde lider bir firmadır. Setaş, REACH mevzuatına uygunluk konusunda deneyimli kadrosu ile, REACH mevzuatından doğan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi garanti altına almaktadır.

31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle yılda 1 ton ve üzerindeki miktarda AB ye ihraç edilen maddelerin son başvuru tarihleri ECHA ile birlikte tamamlanmıştır ve AB pazarına yeni sunulan ürünler için tüzük kapsamındaki çalışmalar devam edecektir. Halihazırda devam eden ECHA değerlendirmeleri yakından takip edilerek kayıt dosyaları en güncel halinde tutulmaktadır. Setaş ilgili sektörlerdeki mevcut ve yeni müşterilerinin gereksinimlerini karşılayarak, REACH yönetmeliğine uyum sorumluluğunu yerine getirmekte olduğunu beyan etmektedir.

Kayıt için gerekli tüm Analitik testler, ISO 17025 standardına göre onaylı, kurum bünyesindeki laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Setaş doğru tedarik zinciri yönetimi sağlayabilecek kapsamlı ERP sistemi ile kimyasallarının yönetimini sağlamaktadır.

Ayrıca REACH yönetmeliğine uygun olarak Setaş, ECHA nın 28 Ekim 2008’de yayımlanan SVHC (yüksek önem arz eden maddeler) listesini, ek ve güncellemelerinin yanı sıra Avrupa Konseyi REACH yönetmeliğinin ek 17. Maddesinde yer alan tehlikeli maddelere kısıt uygulamalarını da takip etmektedir. Ayrıca, REACH mevzuatına paralel olarak The Classification, Labelling and Packaging (CLP) mevzuatı kapsamında da AB pazarına sunduğu maddelerin bildirimleri konusunda yükümlülüklerini de yakından takip etmektedir.