Değerlerimiz

Etik Değerlerimiz 

·         Doğruluk

Firmamız tüm faaliyetlerinde müşterileri, çalışanları, hissedarları, grup şirketleri ve diğer kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinde doğruluk ilkesine bağlıdır.

 

·         Eşitlik

Firmamız iş ilişkilerinde yaş, cinsiyet, etnik köken, siyasal düşünce, felsefî inanç, din, cinsel tercih, fiziksel görünüm, sağlık, sendika üyeliği ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapmaz.

 

·         Güvenilirlik

Firmamız tüm hizmet ve işlemlerinde, müşterilere ve paydaşlarına karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi vermeyi benimser.

 

·         Çevreye Karşı Sorumluluk

Firmamız çevrenin korunması konusunda duyarlıdır, çevrenin korunmasının teşvik edilmesine yönelik çalışmalara aktif olarak katılır ve toplumda çevresel konulardaki duyarlılığın gelişmesini amaçlar. Tüm süreçlerinde ürün ve hizmetlerin çevre üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurur. Doğal kaynakların verimli kullanılması ve süreçlerimizden kaynaklanan atıklarımızın mümkün olabilecek en az düzeye indirilebilmesi için çalışmalar yürütür.

 

·         Yasalara ve Mevzuata Uygunluk

Firmamız çalışmalarını Türkiye Cumhuriyetin tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür. Firmamız mevzuat ve yasaları yakından takip ederek uyum için gerekli tedbirleri alır.