TURQUALITY®

TURQUALITY®

TURQUALITY®, uluslararası markalaşma potansiyeli olan yerli firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.
Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların;

  • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları
  • Sertifikasyona ilişkin giderleri
  • Moda, endüstriyel ürün tasarımcısı, şef, aşçı istihdamına ilişkin giderleri
  • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri
  • Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri
  • Danışmanlık (yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri

desteklenmektedir.
Setaş, 28 Temmuz 2017 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı tarafından TURQUALITY® kapsamına alınmış İLK ve TEK yerli boya ve kimyasal üreticisidir.