Geri

BEKRA

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerin Azaltılması Yönetmeliği kapsamında yürüttüğümüz BEKRA-Güvenlik Yönetim Sistemi faaliyetlerimizi yönetim sistemlerimiz ile entegre şekilde yönetmekteyiz.

BEKRA

Tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler için çalışmalarımız devam etmektedir.

BEKRA Kapsamında Kamunun Bilgilendirilmesi için tıklayınız