Hikayemiz ve Kurucumuz

Hikayemiz ve Kurucumuz
Mustafa Adnan ŞENER (1914-2005)

1914 yılında İzmir’de doğmuş ve orta öğrenimini İzmir Atatürk Erkek Lisesi'nde, yükseköğrenimini 1941 yılında Technische Hochschule Fredricana – Karlsruhe Üniversitesi'nde Yüksek Kimya Mühendisi olarak tamamlamıştır. 1944-1958 yılları arasında Sümerbank Gemlik, Hereke ve Defterdar Fabrikaları'nda İşletme Mühendislikleri, Ankara Genel Müdürlük'te Yünlü Sanayi Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1966 yılında Setaş’ı kuran, uzun yıllar İstanbul Sanayi Odası’nda meclis üyeliği yapan M. Adnan Şener son günlerine kadar çalışma ve sosyal hayatına devam etmiş, 2005 yılında vefat etmiştir.

M. Adnan Şener hayal kurmasını seven, hayallerini gerçekleştirmek için sonuna kadar çaba sarf eden, ümidini hiç kaybetmeyen, karamsarlığı sevmeyen bir insan, tutkulu bir sanayici idi. Beraber çalıştığı insanları inisiyatif almaları için teşvik eder, çalışanlarının hak ve hukuklarına özen gösterirdi. Onun sahip olduğu değerler Setaş’ın bütün yönetim ve çalışan kademelerinde benimsenmiş ve halen devam ettirilmektedir.

Dönüm Noktaları

M. Adnan Şener’in eğitim ve meslek hayatında Setaş’ın temellerinin atılmasını ve bugünlere ulaşmasını sağlayan üç önemli olay gerçekleşmiştir.

Bunlardan birincisi devlet tarafından açılmış olan bir yarışmayı kazanarak üniversite okumak için 1937 yılında Almanya’ya gitmesi, burada kimya mühendisliği eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönerek sanayiinin kurulmasında öncülük eden 700 gençten biri olmasıdır. Bu grup günümüzde “Türk Prometeler” ya da “Atatürk’ün yaşlı delikanlıları” olarak anılmaktadır.
İkincisi ağırlıklı olarak dönemin en önemli tekstil kuruluşlarından biri olan Sümerbank’ın çeşitli fabrikalarının teknik ve idari üst düzey görevlerinde geçen 15 yıllık mecburi hizmetten sonra 1958 yılında serbest ticaret alanına atılmasıdır.

Üçüncü olay da sanayici ruhunun itici gücü ile kurduğu Setaş Kimya San. A.Ş. bünyesinde 1966 yılında Çatalca fabrikalarında tekstil boya ve yardımcı madde üretimine başlamasıdır.

Setaş Kimya San. A.Ş., bugün M. Adnan Şener'in çocukları ve torunları liderliğinde 400'ü aşkın çalışanı ile Çerkezköy tesislerinde üretime devam etmektedir.