Outdoor Sektöründe Sürdürülebilirlik

Outdoor Sektöründe Sürdürülebilirlik

Outdoor Sektöründe Sürdürülebilirlik

Tarih: 06 Mayıs 2019

​Sürdürülebilir iş modellerinin uygulanması, zararlı etkileri azaltmasının yanında yenilikçi ürün geliştirme, verimli operasyonlar, esnek tedarik zincirleri ve her büyüklükteki işletmeler için maliyet azaltma dahil olmak üzere önemli kazanımlar sağlar. Ayrıca, markaların şeffaflık ve hesap verebilirlik konusundaki artan tüketici talebini karşılamak isteyen tüm işletmeler için de büyük önem taşımaktadır. 

Sürdürülebilir iş uygulamaları aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:

 • Marka ve ürün sadakati oluşturur
 • Risk ve yükümlülüğü azaltır
 • Maliyetleri düşürür ve kaliteyi arttırır
 • Artan mevzuatlara uyulur
 • Çevreyi korumaya yardım eder

Herbir şirket özelinde ve outdoor endüstrisi genelinde, zararlı etkileri azaltmak adına atılacak ilk adım, referans olarak belirlenecek olan mevcut performansı anlamaktır.

The Outdoor Industry Association  (OIA) Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu (SWG) tarafından, tedarik zinciri sürdürülebilirlik çabaları hakkında, en son modül verileri de dahil olmak üzere 100 markadan belirli Higg Index verileri toplanarak, 120'den fazla şirket ile anket yapıldı. Buna ek olarak, küçük, orta veya büyük ölçekli olsun, markalar, perakendeciler ve tedarikçilerin kullanabileceği, tanımlanan zorlukların ve fırsatların doğrudan ele alınmasını sağlayan,  eylem örnekleri de mevcuttur.

Ankete katılan 150 çalışanın %60’ı üst düzey yöneticidir. Firmalar küçük / orta / büyük ölçekli olarak sınıflandırılmıştır. Bu anket çalışması, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda artan tüketici talebini karşılamak isteyen tüm işletmeler için önemlidir.

OIA’nın araştırması, şirket büyüklüğüne bakılmaksızın, sürdürülebilirliğin ele alınmasında  kilit motivasyonların, sürdürülebilirliğin outdoor endüstrisi için temel bir değer ve çoğunluğun iyiliğine hizmet ettiğine dair inanç olduğunu ortaya koymuştur. Bu değerlere ulaşabilmek adına, katılımcı şirketlerin dörtte üçünün kuruluşlarında sürdürülebilirlik çabalarından sorumlu en az bir çalışanı vardır (unvanları özellikle “sürdürülebilirlik” kelimesini  içermeyebilir). Bu şirketlerin büyük bir çoğunluğu aynı zamanda sürdürülebilirlik odaklı hayırsever örgütleri destekleyerek, eylemlerini  değerleri ile  uyumlu hale getirmişlerdir. 

 • Katılımcıların %59’u, sürdürülebilirliğin outdoor endüstrisinde daha kaliteli ürünlerin tanıtımında rol oynadığına inandıkları için, sürdürülebilirliği ele alma konusunda motive olmuşlardır.
 • Katılımcıların %61’i birincil iş fonksiyonu sürdürülebilirlik olan en az bir çalışana sahiptirler.
 • Katılımcıların %41’si birincil iş fonksiyonu sürdürülebilirlik olan iki veya daha fazla çalışana sahiptirler.
 • Katılımcıların %87’si yardım derneklerini desteklemektedirler.

Şirketinizdeki kaç çalışanın birincil iş fonksiyonu sürdürülebilirliktir?


​Ankete katılan şirketler, çevreye verdikleri etkilerini azaltmak için aşağıdaki adımları atıyor:​Ürün düzeyinde en büyük 4 sürdürülebilirlik önceliği nedir? 


 • Karbon emisyonunu düşürmek firmalar için kritik öneme sahiptir. İklim değişikliği, bazı hammaddelerin üretiminde sorunlara yol açıyor, nakliyeyi engelleyebilecek öngörülemeyen hava olaylarına yol açıyor ve vahşi doğayı ve orada yaşayan türleri olumsuz yönde etkiliyor.
 • Tüm aktörlerin, özellikle de outdoor sektörünün bu konuyu ele alması acil önem arz ediyor. Şirketlerin sadece yüzde 25'i resmi olarak karbon azaltma hedefleri koymuşken, birçoğu yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak veya emisyonları dengelemek, ya da her ikisini birden yapmak gibi adımlar atıyorlar.   
Paylaş

Popüler Haberler