Geri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 belgesi ile birlikte Setaş Kimya, ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışını benimseyerek ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğini güvence altına almıştır.

Setaş Kimya, ilk Yönetim sistemleri çalışmalarına 1994 yılında başlanmış ve uygulamaya geçirmiştir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Setaş Kimya ISO 9001 standardı kapsamında her yıl denetlenmekte, uygulanan Kalite Yönetim Sistemi yeni uygulamalar ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak güncellenmekte ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Yapılan yıllık denetimler doğrultusunda öngörülen aksiyonlar yerine getirilip kaliteli ürün sürekliliği sağlanmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimiz ile birlikte aşağıda belirtmiş olduğumuz faydalar sağlanmaktadır;

  • Müşteri memnuniyeti – istenen özelliklerde ürün teslimatı yoluyla
  • Müşteri taleplerinin eksiksiz karşılanmasının yanı sıra işletme maliyetlerinin azaltılması
  • Proseslerin sürekli geliştirilmesi
  • İşletme verimliliğinin arttırılması

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi paralelinde şirketimiz aşağıdaki 8 ilkeyi benimseyerek yoluna devam etmektedir.

• Müşteri odaklılık
• Liderlik
• Çalışanların katılımı
• Proses yaklaşımının kullanılması
• Yönetime sistemli yaklaşım
• Karar vermek için gerçekleri kullanma yaklaşımı
• Karşılıklı yarar sağlayan tedarikçi taşeron ilişkileri
• Sürekli iyileştirme

Şirketimizin ISO 9001 standardına ilişkin değerlendirilmesi NQA firması tarafından yürütülmektedir.

Yönetim Sistemleri (Kalite&Çevre&İSG) Politikası

ISO 9001 Sertifikaları

Setaş Color Center​
​Setacoat​
Masterset