Asit Boyalar

Nyloset® E

Açık renkler için migrasyon özelliği yüksek boyalardır

Nyloset® M

Koyu renkler için 1:2 metal kompleks haslıkları yüksek boya grubudur

Nyloset® N

Orta renkler için migrasyon özelliği iyi asit ve 1:2 metal kompleks boyalardır

Nyloset® SN

Parlak renkler için yüksek afiniteli asit boyalardır