Setapers® Chromojet

Chromojet baskı sistemi için sıvı dispers boyalar

Setapers® Chromojet

Chromojet baskı sistemi için sıvı dispers boyalar

​Zimmer/Chromojet baskı makinesinde mikrovalf sistemi kullanıldığından konvansiyonel şablonlu baskı sistemlerine göre daha saf ve dispersiyon kalitesi iyi dispers boyalar kullanılmalıdır.

Setapers® sıvı boyalar, Chromojet baskı makinelerinde uygulama avantajı, maliyet ve zaman tasarrufu sağlayan çevre dostu boyalardır. Chromojet makinelerinde Setapers® sıvı boyalarının düşük elektrolit içeriği ile minimum sentetik kıvamlaştırıcı kullanılarak istenen viskozite değerleri elde edilir. Ayrıca nozullarda zamanla oluşacak kirlenme ve tıkanmaları da minimize eder.

Toz ve sıvı dispers boya kullanımında kıvamlaştırıcı farkı;

Sıvı dispers boyalar, toz boyaya göre daha düşük kıvamlaştırıcı kullanımı ve tozuma önleyici yağ içermedikleri için temizleme yapılmadan daha uzun süre çalışma imkânı sağlar.

Combiprint PP7- Yeni nesil baskı teknolojisi için %100 su bazlı kıvamlaştırıcıdır. Havlı tekstil baskıcılığında %20-40 oranında tüketim maliyeti avantajı ve yüksek performansta baskı kalitesi sunmaktadır.

Setalan® SLP- Dispers boya kristallerinin Chromojet nozullarını kirletmesini engeller.


Paylaş