Geri

REACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) tüzüğü, kimyasalların kaydını, değerlendirilmesini, izin ve kısıtlamalarını öngören bir Avrupa Birliği (AB) mevzuatıdır.

Avrupa Birliğindeki, kimyasallar için düzenlenmiş olan eski yasal çerçevenin yerini alarak, 1 Haziran 2007 de yürürlüğe girmiştir. REACH, yılda 1 ton veya daha fazla miktarda AB de üretilen veya AB ye ithal edilen maddelere uygulanır. Kendi halindeki, bir karışım içindeki veya eşya içerisindeki, ithal edilen, üretilen, piyasaya sürülen veya halen piyasada kullanımı devam eden bütün maddeler Reach kapsamındadır.

REACH

REACH Kayıt Tarihi

Kimyasal maddeler REACH altında iki gruba ayrılabilir. Her iki grubun REACH son kayıt tarihleri farklıdır.

Faz-içi maddeler: (‘Mevcut maddeler’) CMR1/2 veya R50/53 (100t/y+) olarak sınıflandırılan maddelerin, 30 Kasım 2010 tarihinden önce kayıt edilmesi gerekir.

Faz-içi olmayan maddeler: (‘Faz-içi maddeler tanımı kapsamında olmayan yeni maddeler’) AB piyasasına girmeden önce derhal kayıt yaptırılması gereken maddelerdir.


SETAŞ ve REACH kaydı

Setaş, Türkiye’de bulunan üç tesisi ile, tekstil boyaları ve yardımcı kimyasalları imalat sanayiinde lider bir firmadır. Setaş, REACH mevzuatına uygunluk konusunda deneyimli kadrosu ile, yasal Reach yükümlülüklerini yerine getirmeyi garanti altına alıyor.

31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle yılda 1 ton ve üzerindeki miktarda AB ye ihraç edilen maddelerin son başvuru tarihleri ECHA (European Chemicals Agency) ile birlikte tamamlanmıştır ve AB pazarına yeni sunulan ürünler için tüzük kapsamındaki çalışmalar devam edecektir. Setaş ilgili sektörlerdeki, mevcut ve yeni müşterilerinin gereksinimlerini karşılayarak REACH yönetmeliğine tam olarak uygun olduğunu beyan etti.

Kayıt için gerekli tüm Analitik testler, ISO 17025 standardına göre onaylı, kurum içindeki laboratuvar tarafından gerçekleştirilmiştir. Setaş doğru tedarik zinciri yönetimi sağlayabilecek yüksek kalite ERP sistemi ile kimyasallarını yönetmektedir.

Ayrıca REACH yönetmeliğine uygun olarak Setaş, ECHA nın 28 Ekim 2008 de yayınlanan SVHC (yüksek önem arz eden maddeler) listesini, ek ve güncellemelerinin yanı sıra Avrupa Konseyi REACH yönetmeliğinin ek 17. Maddesinde yer alan tehlikeli maddelere kısıt uygulamalarını da takip etmektedir.