Geri

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı

Şirket olarak verimlilik arttırma isteğimizin yanında Çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı başlıca sorumluluğumuz olarak görüyor, operasyonlarımıza ilişkin risklerin periyodik olarak analiz edildiği önleyici tedbirlerin alındığı ve olası acil durumlara ilişkin eylem planlarının oluşturulduğu iş sağlığı ve iş güvenliği yönetimini benimsiyoruz.

Çalışma koşullarının sahip olduğu risklerin analiz edilerek en düşük seviyeye çekilmeye çalışılması Setaş Kimya’nın öncelikli amaçlarından biridir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı

Bu amaç doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği konusunu çalışanların güvenlik kültürüne sahip olması, ve iş sağlığı ve güvenliği konusunun sistematik bir şekilde ilerlemesi için OHSAS 18001 çalışmaları devam etmektedir. 2017 sezonunda OHSAS 18001 belgesinin alınması amaçlanmaktadır.

OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği standardı ile kazalar ve hastalıklar nedeni ile üretimin durmasını/yavaşlamasını önleyerek cezaları/tazminatları azaltmak, gelişmiş risk yönetimi-potansiyel olayların ve kazaların tanımlanması ve gereken kontrollerin ve önlemlerin uygulanması ile potansiyel kazaları önlemek amaçlanmaktadır.

*** Şirketimizin çalışmalarını yaptığı OHSAS 18001 standardı denetimleri çevre ve kalite yönetim sistemlerinde olduğu gibi İngiltere kökenli NQA firması tarafından yapılacaktır. 

***Tüm Yönetim Sistemleri uygulamalarında QDMS Yazılım programı kullanılmaktadır.