2019 Sürdürülebilirlik Raporumuzu Yayınladık

2016 yılından beri üyesi olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact-UNGC) kapsamında, dördüncü ilerleme bildirimimiz olan 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’muzu yayınladığımızı duyurmaktan mutluluk duyarız.

2019 Sürdürülebilirlik Raporumuzu Yayınladık

Tarih: 15 Aralık 2020

Faaliyetlerimizi ve hedeflerimizi paylaştığımız bu raporda, sürdürülebilirlikte karşılaşılan sorunları irdeleyerek sorunu kaynağında önleyecek çözümlerimize ve iyileştirme projelerimize yer verdik.

Zararlı kimyasalların elimine edilmesi, daha güvenli alternatiflerin Ar-Ge çalışmaları, kısıtlı doğal kaynakların üretim ve kullanım aşamasında korunması gibi çevresel alanların yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği, çalışma ortamının iyileştirilmesi gibi sosyal alanlarda da Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ve sürdürülebilir bir geleceğe yön verecek şekilde hedeflerimizi belirledik. GRI sürdürülebilirlik önceliklerini belirleyerek, değer zincirinin her sürecinde uygulamak için aksiyon planını oluşturduk

United Nations (UN) Global Compact 160’ın üzerinde ülkede 9.500’ün üzerinde şirket ve 3.000’in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifidir. 2000 yılında çalışmalarına başlayan UN Global Compact, dünyamız, tüm insanlar, topluluklar ve pazarlara fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik etmektedir.

UN Global Compact dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke‘ye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik etmektedir. 2015 yılının Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünyayı korumak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek hedefiyle 2030 yılında tamamlanan bir yol haritası olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) kabul etmiştir. Farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkelere yönelik oluşturulan SKA’lar, her ne kadar hükümetler için uygulanabilir hedefler olarak kurgulanmış olsalar da bu hedeflerden her birinin başarıya ulaşmasında sorumlu iş dünyası uygulamaları, yeni iş yapış şekilleri, yatırım, yenilikçilik, teknoloji ve işbirliği aracılığıyla iş dünyası kilit bir rol oynamaktadır. SKA’lar yoksulluk ve eşitsizlikten iklim değişikliğine kadar iş dünyasının odağına giren geniş bir alanı kapsamaktadır. SKA gündemi ile etkileşim halinde olan iş dünyası küresel öncelikleri anlayıp stratejilerini küresel önceliklerle ilişkilendirebilmektedir.​

​​UN Global Compact’in 10 İlke’si insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını ele almaktadır

Kaynak :
UN Global Compact | Network Türkiye (www.globalcompactturkiye.org/)
Sürdürülebilirlik - SETAŞ (www.setas.com.tr)

Paylaş

Popüler Haberler